Umění může reflektovat i zcela obyčejné věci kolem nás, které běžným používáním nevnímáme. Posunutím kontextu či jejich ztvárněním v jiném materiále, než jsme zvyklí, vzbudíme naše smysly, abychom je znovu uviděli. /  Art may reflect an entirely ordinary things around us that we do not perceive normal use. Slide the context or their representation in other materials than we used to wake up our senses, we saw them again.


1953 narozen v Praze / born in Prague

1975-83 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze  / works at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

od 1983 pracuje jako restaurátor, designer a sklářský výtvarník / works as a restorer, designer and glass artist:

1982-85 spolupráce na výpravě filmů / collaboration on films, např. Panna a Netvor, Adéla ještě nevečeřela, Monstrum z galaxie Arkana

1983 rekonstrukce historického interiéru zámku v Českém Dubureconstruction of historical interior castle in Cesky Dub

1985 rekonstrukce historického objektu kavárny Pošta v Liberci / reconstruction of the historical building cafe Pošta in Liberec

1986 návrh a realizace kubistické vstupní brány hřbitova v Praze-Ďáblicích / design and implementation of the entrance gate of the cemetery in Prague-Dablice

1987 rekonstrukce historického objektu České spořitelny v Liberci / reconstruction of the historical building in Liberec

1992 design a realizace interiéru v historickém objektu banky ČSOB v Liberci / design and realization of the interior in a historic building, the bank ČSOB in Liberec

1994-96 design a realizace interiéru v Novém kostele v Kolíně nad Rýnem / design and implementation of interiors, new church in Cologne

1996-97 design a realizace interiéru jednotky ARO nemocnice v Liberci / design and implementation of interior unit ARO hospital in Liberec

2000-01 design a realizace interiéru Synagogy v Liberci / design and realization of the interior of the Synagogue in Liberec

od 2003 působí na Technické univerzitě v Liberci, katedra designu (KDE FT TUL) / teaches at the Technical University of Liberec, Department of Design

ve volné tvorbě se zabývá tématem Co po nás zbyde? - např. Sporák z cyklu Otisky a věnuje se tvorbě užitého umění ze skla - Vázy, Mísy /  art reflects the theme of What is left of us? - Eg. Stove from cycle of Imprints and creates applied art made of glass - vases, bowls

žije a pracuje v Praze a na Malé Skále v severních Čechách, kde jako kurátor pořádá výstavy současného umění v Maloskalské galerii Josefa Jíry  / lives and works in Mala Skala in North Bohemia, where he organized exhibitions as curator of contemporary art in the Josef Jira Maloskalska gallery            

skupinové výstavy / group exhibitions:   

2019 Svěží barvy / Fresh colours, Portheimka, Praha

2018 Tajemství skla, BB centrum, Praha

2017 ‘Eglass. Cultural Gold of Lower Silesia’ The Karkonosze Museum of Jelenia Góra

2017 TULáci, Empírový skleník Pražský hrad 

Kolem umění, Maloskalská galerie Josefa Jíry

2016 Kolem umění/ O-kolo sztuki, Galerie BWA Jelenia Gora, Polsko

Obrazy, grafika, skleněná plastika - Jakub Berdych a František Hodonský, Galerie pod Radnicí, Zlín

Skleněné městečko Železný Brod

2015 Art Safari 30 de luxe, galerie BUBEC, Praha

Art Safari Plzeň, DEPO2015 Plzeň

2011 Ekoglass festival - IV. česko-polské sympozium uměleckého skla, Szklarska Poreba, Desná

2010 Ekoglass festival - III. česko-polské sympozium uměleckého skla, Szklarska Poreba, Desná

2009 Ekoglass festival - II. česko-polské sympozium uměleckého skla, Szklarska Poreba

2008 Ekoglass festival - I. česko-polské sympozium uměleckého skla, Szklarska Poreba

samostatné výstavy / solo exhibitions:

2018 SKLOREALISMUS, Galerie Kuzebauch, Praha (17.1.-18.3. 2018)

2017 LAHVE, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

2016 SKLO, Sun Gallery Blue House Spa Resort Sanssousi, Karlovy Vary

2014 3+1, TUL, Jablonec nad Nisou

2011 Jakub i Já, Wroclaw


DOLCEVITA listopad/prosinec 2020Stálá expozice Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

vázy Jakuba Berdycha


Díla Jakuba Berdycha na výstavě Svěží barvy / Fresh colours v Museu uměleckého skla Portheimka 5. 3. - 9. 6. 2018


Dílo Jakuba Berdycha zastoupené v  České sklo vydalo Nakladatelství UMPRUM - rozšířené, doplněné a revidované vydání knihy

Sylva Petrová - rozhovor s autorkou o knize

English version


Jakub Berdych st. - Sklorealismus

Sklo je materiál, který výtvarníky většinou dráždí. Proto mnozí jeho vlastnostem podlehnou, jiní s nimi zápasí, a jen občas se najdou tací, kteří s nimi prostě pracují. Vnímají sklo jako surovinu vhodnou k zaznamenání svého vidění světa, zacházejí s ním sice s respektem, ale bez emocí, realisticky. Takový je i přístup Jakuba Berdycha (*1953), jenž se již v roce 1983, po několikaletém působení na pražské UMPRUM, vydal cestou svobodného povolání. A získal si pozornost nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů, ale i designér a sklářský výtvarník. Od roku 2003 proto působí též jako pedagog na katedře designu Technické univerzity v Liberci.

Pojítkem mezi Berdychovými díly je okolní svět a stopy člověka v něm. Prochází se po zemi s otevřenýma očima a myslí, doslova si jej přetavuje do skla, ať již v podobě plastik, lahví nebo váz. Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy, má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou. Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti, někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci.

Jakub Berdych není snílek, ale sklorealista. Ví, co si může dovolit on, a co materiál. Potenciál má pro něj smysl jen tehdy, je-li skutečně využit. Není to ale studené racio. V jeho vidění světa je totiž neustále přítomna až dětská radost z prvního nalézání, jakou by si rád uchoval každý. A díky jeho dílům je to alespoň na chvíli možné i pro nás.

Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie Kuzebauch


Jakub Berdych st.- SKLOREALISMUS na blog.arthousehejtmanek.cz

Rozhovor s Jakubem Berdychem: BORDEL, CO PO NÁS ZBÝVÁ, ZPRACOVÁVÁM DÁL ... materialtimes.com

Krása všednosti. Galerie Kuzebauch vystavuje dílo skláře Jakuba Berdycha insidecor.cz

Sporák II / Oven II, 2008, tavená plastika s bronzem / mould-melted glass with bronze, 60 x 60 x 12 cm

 foto (C) Gabriel Urbánek

Otisky / Imprint vases, 2017, foukané sklo do formy / blown glass into a mould, výška / height: 25 – 50 cm

 foto (C) Gabriel UrbánekTULáci - Studentský design na Pražském Hradě (23. 9. - 22. 10. 2017) Empírový skleník (Královská zahrada)


KOLEM UMĚNÍ  ( 26. 8. - 30. 9. 2017) českopolský projekt v Maloskalské galerii Josefa Jíry                       foto (C) Jiří Jiroutek
LAHVE, Výstava ve výstavě - stálá expozice v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (17. 1. - 14. 5. 2017)                          foto: Aleš Kosina

Vytváření textur skla pomocí segmentů betonových a litinových kanálů je prostě NÁPAD. Efektní a efektivní. 
O-KOŁO SZTUKI / KOLEM UMĚNÍ

Galerie BWA Jelenia Gora, 2016-17

FOTOJakub Berdych SKLO v DesignMagazin.cz

      


SKLO, Sun Gallery Blue House Spa Resort Sanssousi, Karlovy Vary, 2016 (8. 10. 2016 – 14. 1. 2017) Výstava je přístupná zdarma denně.

SPA RESORT SANSSOUCI ★★★★ U Imperialu 11 • 360 01 Karlovy Vary www.spa-resort-sanssouci.cz 

V Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech bude v sobotu 8. října 2016 v 16 hodin zahájena výstava skla Jakuba Berdycha staršího. Jakub Berdych senior (nar. 1953) je sklářský výtvarník a designér, který je zároveň pedagogem na Technické univerzitě v Liberci. Pro jeho tvorbu je příznačná nenápadná monumentalita odvozená od lapidárních tvarů daných přírodou, ale i vtipné výtvarné citace tvarosloví vytvořeného bez uměleckých ambicí anonymními tvůrci technického řešení průmyslových výrobků resp. obalů na tyto výrobky. Tavené plastiky poctivě vytvořené na základě forem odvozených od těch nejbanálnějších předmětů nabízejí překvapivou noblesu a nadčasovou stabilitu a vřazují tvorbu nenápadného a skromného výtvarníka do aktuálních trendů. Aniž by z nich vyčuhovala poplatnost těmto trendům a akutní potřeba zaujmout prvoplánově mediální sféru a kurátory lačné po nových podnětech. Výstava v Sun Galley sympaticky navazuje na výstavu Jakuba Berdycha mladšího, který zde vystavil svá díla v roce 2014.  Úvodní slovo kurátor Jaroslav Polanecký / jpolaneck@post.cz, 733 127 829.
ART SAFARI 30 de Luxe, 2015      

      


ART SAFARI Plzeň, 2015
Jakub i Ja, Galerie BWA Wroclaw, 2011

Jakub i Ja v Purpose.com      


EKOGLASS Festival - III. polsko-český plener a sympozium uměleckého skla, 2010 

VIDEO

Using Format